นโยบายความเป็นส่วนตัว

PGSLOTX.CO ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนตัวบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ควบคุ้มและผู้ประมวลผล ตามกฎหมาย มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้กำกับดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถึงรวมถึงการบริหาความเสี่ยงในการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่ยอมขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่นๆ หรือองค์กรอื่นใด
การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก่อต่อเมื่อคุณเป็นผู้รองขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาติ หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด หากท่านไม่ยินยอมทางเราก็จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านทุกประการ และไม่มีการนำไปต่อยอดหรือกระทำใดๆ ให้กับเจ้าของบัญชีต้องเสียหาย

PGSLOTX.CO มีความมุ่งมันที่จะดูแลข้อมูลของท่านไม่ให้มีการรั่วไหลหรือออกไปสู่บุคคลภายนอกอย่างแน่นอน ด้วยการเตรียมจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยจากทีมงานที่จะไม่ให้ข้อมูลของท่านเสียหายหรือรั่วไหล และเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้เล่นเกิดความมั่นใจว่า เราจะเก็บข้อมูลไว้และจะเก็บไว้ใช้เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์เท่านั้น

เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อมูลตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนตัวที่ทางเราได้มาตั้งแต่ท่านสมัครสมาชิก หรือที่จะได้มาเพิ่มเติมหลังจากนั้น ล้วนแล้วใช้เพื่อทำแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมต่างๆ กับทางเว็บไซต์เท่านั้น โดยข้อมูลนั้น จะมีตั้งแต่ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ และเลขบัญชีธนาคารจริงที่ท่านต้องการใช้ทำธุรกรรม อีกทั้งเราจะทำการเก็บข้อมูลบันทึก ประวัติการทำรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่านกับทางเว็บไซต์เพื่อเป็นในการประกอบการดำเนินงานของเว็บไซต์ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

ทางค่าย PGSLOTX.CO ของเราได้จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ของท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎของบริษัท หรือท่านต้องปฏิบัติตามและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้

  • เพื่อประมวลผลเดิมพันและประวัตติการดำเนินการต่างๆ ของท่าน รวมไปการใช้งานที่เกี่ยวกับธนาคารของท่าน และการทำธุรกรรมการเงินของท่านกับทางเรา
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้า ความปลอดภัย การตรวจสอบการทุจริต คลังข้อมูลและการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
  • เพื่อการโฆษณาแก่ท่าน (ตามที่ปรากฏรายละเอียดเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ”การโฆษณาและการตลาด”ด้านล่างนี้)
  • เพื่อดูแลการบริการใช้งาน บัญชีต่างๆ ที่ท่านต้องการ
  • วิเคราะห์กิจกรรมการใช้งานต่างๆ เพื่อประเมิณและจัดทำทางการตลาด
  • หาแนวโน้มเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่ท่านได้ทำการรับ เพื่อประเมิณและจัดทำโปรโมชั่นใหม่ๆ
  • เพื่อศึกษาและป้องกันการดำเนินการที่เป็นการฉ้อโกงทุกกรณี และแผนงานที่ผิดกฎหมายการฟอกเงิน

4. การโฆษณาและการตลาด

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความ หรือสื่อออนไลน์ อย่างไรก็ตามเราจะให้ท่านเป็นผู้เลือกตามที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนว่าท่านตกลงที่จะรับข้อความสื่อสารด้านการตลาดกับเราหรือไม่ ในกรณีที่เราประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดไปยังท่าน ข้อความดังกล่าวจะระบุวิธียกเลิกการรับข้อความในอนาคตให้ท่านทราบด้วย

เราเคารพสิทธิในการเลือกที่จะรับการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกการรับการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดโดยตรงและตัวเลือกโฆษณาออนไลน์

Scroll to Top